cid:<a href=

 

Alább küldöm a 27/2016. EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiben található szakképesítés-ráépülés tudnivalóit:

1.1.             A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 04

1.2.             Szakképesítés-ráépüléssel megnevezése: Endoszkópos szakasszisztens

1.3.             Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4.             Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600

 

2.          EGYÉB ADATOK

2.1.             A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.        Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2.        Bemeneti kompetenciák: -

2.2.             Szakmai előképzettség: 54 720 04 Perioperatív asszisztens, 55 723 01 Ápoló, 55 723 02 Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3.             Előírt gyakorlat: 1 év asszisztensi, ápolói munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat

2.4.             Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.             Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6.             Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7.             Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8.             Szintvizsga: -

2.9.             Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3.            PÁLYATÜKÖR

3.1.             A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

  A B C
3.1.1.

FEOR

száma

FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munka­köriok)
3.1.2. 3323 Orvosi képalkotó diagnosztikai és terápiás berendezések kezelője Endoszkópos szakasszisztens

3.2.             A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az endoszkópos szakasszisztens a járóbeteg-és fekvőbeteg szakellátás területén, orvos irányítása mellett, végzi tevékenységét. Részt vesz az endoszkópos beavatkozások lebonyolításában, segíti és megfigyeli a beteget az endoszkópos vizsgálat során. Kapcsolatot tart a betegosztályok és a műtői csapat tagjaival. Egészségfejlesztő tevékenységet végez a szűrővizsgálatok és a diagnosztikus, terápiás beavatkozások kapcsán.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

-            megfelelően kommunikálni a beteggel

-            előkészíteni az endoszkópokat és tartozékait a beavatkozások előtt

-            előkészíteni a beteget az endoszkópos beavatkozásokhoz

-            segédkezni, asszisztálni az endoszkópos beavatkozások alatt

-            a vizsgálat, beavatkozás során a betegbiztonságról gondoskodni

-            megfigyelni a beteget a vizsgálatok előtt és alatt

-            észlelni és felismerni a vizsgálatok, beavatkozások során kialakuló állapotváltozásokat

-            haladéktalanul cselekedni sürgősségi ellátást igénylő helyzetekben

-            a higiénés szabályok betartásával tisztán tartani az endoszkópos vizsgálóhelyiségeket

-            a védőeszközöket (kesztyű, szemüveg, köpeny, maszk, ólomkötény) szakszerűen alkalmazni

-            az endoszkópok magas hatásfokú fertőtlenítésére, tisztítására, karbantartására

-            az endoszkópos tartozékok rendeltetésszerű használatára illetve azok tisztítására, fertőtlenítésére

-            a sürgősségi endoszkópos ellátás feladatainak elvégzésére

-            tevékenységét dokumentálni, a beteg dokumentációját szakszerűen kezelni

-            gondoskodni a vizsgálati anyagok megfelelő kezeléséről és diagnosztikus helyre juttatásáról

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 55 720 01 Egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A   B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.

azonosító

száma

  megnevezése
4.3. 11132-16   Fertőtlenítési és sterilizálási ismeretek az endoszkópos laborokban
4.4. 11133-16   Endoszkópos beavatkozások előkészítése és lebonyolítása

5.             VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.             A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.

azonosító

száma

megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11132-16 Fertőtlenítési és sterilizálási ismeretek az endoszkópos laborokban szóbeli és gyakorlati
5.2.4. 11133-16 Endoszkópos beavatkozások előkészítése és lebonyolítása szóbeli és gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3.             A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.        Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az endoszkópos beavatkozásokhoz kapcsolódó asszisztensi feladatok végrehajtása.

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásban rögzítettek szerint az endoszkópos beavatkozásokhoz előkészíti az eszközöket és az endoszkópos tartozékokat, illetve a beteget és asszisztál a beavatkozásoknál, valamint elvégzi a beavatkozások után végrehajtandó feladatokat.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2.        Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: - A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: - A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3.        Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az endoszkópos szakasszisztensi feladatok ellátásához szükséges elméleti ismereteit, tudását reprodukálja.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.4.             A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5.             A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6.             ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Automata mosó- és fertőtlenítő berendezés
6.3. C-14 Urea kilégzési teszt
6.4. Diatermiás tápegység
6.5. Egszerhasználatos anyagok, eszközök, fogyóanyagok, fogyóesz­közök
6.6. Endoszkópos diagnosztikus és terápiás eszközök (ligatios szett, idegentest fogók, PEG-szett, polypectomiás hurkok, biopsziás fogók, májbiopsziás szett)
6.7. Endoszkópos torony
6.8. Endoszkópos vizsgálat video műszerei (gasztroszkóp, kolonoszkóp, duodenoszkóp, cisztoszkóp endoszkópos.UH)
6.9. Epeúti beavatkozások diagnosztikus és terápiás eszközei (kanül, sphincterotóm, dormia kosár, epeúti tágítók, epeúti stentek, vezető drótok, citológiás kefe, biopsziás fogó, mechanikus lithotriptor)
6.10. Fertőtlenítés eszközei, fertőtlenítőszerek
6.11. Fertőtlenítő helyiség
6.12. H2 kilégzési teszt
6.13. RTG berendezés
6.14. Sürgősségi betegellátás eszközei
6.15. UH-tisztító berendezés
6.16. Védőeszközök (kesztyű, szemüveg, maszk, ólomkötény, védőkö­peny,)
6.17. Vérzéscsillapításra szolgáló eszközök (klipp, endoloop, argon­plazma, injektáló eszközök)
7. EGYEBEK

 

7.1.             Szakmai előképzettség: a 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az 54 720 01 Egészségügyi asszisztens szakképesítést, az ápolás és betegellátás alap és mesterképzési szakokon szerzett ápolói szakképzettséget.

7.2.             A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

27/2016. EMMI rendelet

2. § A 2-5. mellékletben kiadásra kerülő szakmai és vizsgakövetelményekben feltüntetett szakmai előképzettségen túl az adott szakképesítés tekintetében szakmai előképzettségnek kell tekinteni

a) az állam által elismert, korábbi jogszabályok alapján kiadott azonos megnevezésű szakképesítéseket, szakmunkás képesítéseket, technikus képesítéseket,

b) a 2-5. mellékletben nevesített szakképesítéseknek megfelelő munkakör betöltésére képesítő, korábbi jogszabály alapján kiadott egyéb képesítéseket, valamint

c) az egészségügy szakmacsoportba tartozó szakképesítések esetében azokat az a) és b) pont alá nem tartozó képesítéseket is, amelyeket az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó intézmény tudásszintméréssel elismer.

Aktuális, jóváhagyott költségszámítás még nincs. Nagyságrendileg: 380.000 Ft képzési díj + 40.000 Ft vizsgadíj

Mellékelten küldök jelentkezési lapot. Kérjük, az Érdeklődök kitöltve küldjék vissza. Ebből látjuk a várható létszámot. Minden képzésünk indítása létszámfüggő. A jelentkezési lap beküldése nem jelent kötelezettségvállalást! A feltüntetett elérhetőségeken tudjuk tájékoztatni a jelentkezőket a képzés indulásával kapcsolatban.

 

Felmerülő kérdésekkel kapcsolatban írj, hívj nyugodtan!

 

Üdvözlettel,

Skrapits Ágnes

szakképzés szervezési koordinátor

ENKK

Szakképzés Szervezési Főosztály

 

1085 Budapest, Horánszky utca 24.

Tel: 06-1/411-3764

Mobil: 06-20/294-9672

Fax: 06-1/411-3768

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

cid:<a href=Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát." width="40" border="0" height="42">Kérem gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt! Mentse meg a fákat és védje meg a környezetet!