GEA ALAPÍTVÁNY ADOMÁNYOZÁSI SZABÁLYZATA (doc)

 

A GEA Képzéséért AlapítványElismerések Adományozási szabályzata
Kecskemét, 2006. június 17.

A GEA KÉPZÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT ELISMERÉSEK:

A GEA Képzéséért Alapítvány Kuratóriuma elismerő oklevelet alapít abból a célból, hogy tiszteletét és megbecsülését fejezze ki mindazon endoszkópos asszisztensek előtt, akik a gasztroenterológiai szakasszisztensek érdekében több éven át eredményes, színvonalas munkát, kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységet végeztek.

Elismerő Oklevél

(1) Elismerő oklevél adományozható azon gasztroenterológiai asszisztensek részére, akik tevékenységükkel hatékonyan elősegítették az asszisztensi munka színvonalának emelését, megbecsülésének növelését, és hosszabb időn át kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Valamint jelentős szellemi alkotással (előadások, jegyzetek készítése, prezentációk stb.) járultak hozzá az asszisztensek szakmai felkészültségéhez és ezzel általános elismerést vívtak ki a szakma körében.

(2)  Az elismerő oklevelet a GEA Képzésért Alapítvány adományozza
a GEA Képzéséért Alapítvány Kuratóriumának " Elismerő Oklevele "  
néven.

(3)  Az elismerő oklevél odaítéléséről javaslatot az MGT. Endoszkópos Asszisztensi Szekció vezetősége tesz.
Az oklevél nem csak főfoglalkozású asszisztenseknek adományozható.

(4)  Az Elismerő Oklevél odaítéléséről a Kuratórium dönt.

Adományozás rendje

(1) A díj három évente adományozható.

(2)  Az elismerő oklevelet 3 évente az MGT rendre következő Nagygyűlésen, az Endoszkópos Asszisztensi Szekció közgyűlésén kell átadni.

(3)  Az oklevél adományozására indítványt tehetnek az Endoszkópos Asszisztensi Szekció tagjai, az endoszkópos asszisztensi szekció vezetősége, a GEA Képzéséért Alapítvány alapító tagjai, a kuratórium tagjai.

(4)  Az oklevél adományozására vonatkozó javaslatokat a GEA Képzéséért Alapítvány Kuratóriumához kell benyújtani adott év április 30.-ig.

(5)  A kuratórium a javaslatok véleményezése után, a szakmai közvéleményt figyelembe véve alakítja ki döntését.

(6)  Az elismerő oklevélből 3 évente 1 darab adományozható.

(7)  Az elismerő oklevél erkölcsi jellegű, mellyel pénzjutalom nem jár.

(8)  Az elismerő oklevél adományozásakor tárgyjutalom adományozható.

(9)  A tárgyjutalom adományozásának mérlegeléséről a kuratórium dönt.

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:

E határozat kihirdetésre kerül az MGT 48. Nagygyűlésen tartandó Endoszkópos Asszisztensi Szekció Közgyűlésén.