GEA Képzéséért Alapítvány

2019. ÉVI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

Az Alapító okiratban meghatározott célok és szervezeti és működési szabályzata alapján működik. Továbbra is célként határozva meg az asszisztensek képzését, oktatását. Támogatja a egészségnevelő, prevenciós programokat és kiadványokat.

Az alapítvány nem közhasznú.
Gazdasági tevékenységet nem végez.

Az alapítvány a céljainak megvalósítása érdekében a lehetőségekhez képest támogatókat kér fel és ebből a vagyonból a kuratórium egyetértésével dönt a támogatás odaítéléséről.

 

2019. Január 01. től - 2019. December 31. zárással

Nyitó egyenleg 2019.01.07. : 1.920.811 Ft.

Bevételek belföldi jogi személyektől .

Endo-Plus Service Kft.: 720.000 Ft.
------------------------------------------------
Összesen: 720.000 Ft.

Kiadások alapján cél szerinti működésre: 2019. december 31. zárással

Anyag költségek (nyomtatvány, irodaszerek, elismerő oklevél költsége): 78.720 Ft.

Posta költség: 13.135 Ft.
Könyvelés: 20.000 Ft.
Bérleti díj: 240.000 Ft.
Banki kezelési szolgáltatások: 27.137Ft.
------------------------------------------------------
Összesen: 378.992 Ft

Célszerinti Utazási, kiküldetési költség, rep.jegy: 260.844 Ft
Célszerinti oktatás, továbbképzés, konferencia: 384.000 Ft
-----------------------------------------------------------------------------
Összesen: 644.844 Ft

Kiadás összesen:1.023.836 Ft

 

Az alapítvány vagyona: 2019. dec. 31. - i zárással

Bankszámlán záróegyenleg : 1.578.831 Ft
Pénztárban: 38.594 Ft
----------------------------------------------------------
Összesen: 1.617.425 Ft


Karcag, 2020. június.

A beszámoló letöltése PDF formában.