Gasztroenterológiai Endoszkópos Asszisztensek Képzéséért Alapítvány Kuratóriumi ülése (doc)

2014.december 22. 14 óra .

Helyszín :Karcag, Kertész J. 10 sz . I e. 14.

Jelenlévők:

Kabai Annamária – kuratórium elnöke

Gárdonyi Mihály – kuratóriumi tag

Seres Lászlóné   - kuratóriumi tag

Kabai Annamária köszönti a kuratóriumi tagokat . Megállapítja hogy a kuratórium határozat képes .

Ismerteti a meghívóban kiírt napirendi pontokat .

1 . napirendi pont .: Elnöki beszámoló az alapítvány változásáról.

Az alapítvány ügyeinek intézésében segítséget nyújtott Dr. Mihályi László ügyvéd. Az Ő útmatatásaival sikerült összeállítani a módosításokkal egybe foglalt Alapító Okiratot, jegyzőkönyvet, jelenléti ívet, felkérő és lemondó nyilatkozatokat, és a változást bejelentő adatlapot a kecskeméti Törvényszékre. Ezt térti vevényesen lett elküldve, aminek visszaigazoló szelvényét megkaptam. Ez idáig azonban hivatalos levél a változások bejegyzésével kapcsolatban nem érkezett .

Az alapítvány bankszámlájának kezelését 2014 . 10 . 21 vettük át Kecskeméti fókusz takarékszövetnél az ehhez szükséges dokumentumokkal . Az alapító okiratban meghatározottak szerint a bankszámlát együttesen Kabai Annamária kuratóriumi elnök és Seres Lászlóné kuratóriumi tag kezelheti , személyes ügyintézéssel a Fókusz Takarékszövetkezetben vagy , a NET bankon keresztül , elektronikusan .

Ekkor történt meg az az előző kuratórium által megbízott könyvelői iroda „Erika Family Bt” könyvelési költségének állandó megbízásának visszavonása .

Az alapítvány egy fő számlával és egy elkülönített számlával rendelkezik . Az elkülönített számla pályázatokból befolyó pénzekre van fenntartva . Ez a számla jelenleg üres .

Az alapítvány számláját 2014. 10. 21 én 1 539 784 Ft egyenleggel vettük át .

Ezen a napon erről számláról 150 000 Ft készpénz felvétel történt meg működési költségek kiadására .

Ezt a kéz pénzt jelenleg jó magam a kuratórium elnöke kezeli .

Sikerült az alapítvány könyvelésére könyvelőt találni , Török Miklósné egyéni vállalkozó könyvelő személyébe .Aki havi 5 000 Ft .Ft -ért vállalta a könyvelést .
A könyvelővel történő folyamatos egyeztetés mellett történik az alapítvány könyvviteli része.

Az alapítvány előző kuratóriumának az alapítvány működtetésében voltak hiányosságai, melyeket nekünk pótolni kell, ill. ki kell alakítani (pl. Pénzkezelési szabályzat , változások könyve stb.)

Történt az alapítvány működtetéséhez szükséges irodaszerek beszerzése.             8395 Ft

A könyvelő kifizetése.                                                                                      2x   5000 Ft

És a banki ügyintézéshez szükséges útiköltség kifizetése. 2 főre                           8065Ft

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Összesen :                                                                                                                 26460 Ft

Készpénz egyenleg :                                                                                               123540 Ft

A kuratóriumi tagok egybehangzóan elfogadták a beszámolót ellenvetés, hozzászólás nem volt .

2. Napirendi pont:

A Szervezeti és Működési Szabályzat aktualizálása.

Az Alapító Okiratot a kuratóriumi tagok átnézték ami az Alapító Okirattal egybe vetve lett aktualizálva közös döntésünk, egyeztetésünk alapján. Szervezeti és Működési Szabályzat belső dokumentumai :a Támogatási szabályzat, Adományozási szabályzat , a pályázatok kiírásának szabályairól és eljárás rendjéről szóló mellékletek szintén aktualizálva lettek .

Ezeket a kuratórium a mai ülése egybehangzóan , ellenvetés nélkül elfogadott .

A dokumentumok a mai ülés jegyzőkönyvéhez melléklet ként csatolva .

Nyelvvizsga kifizetési díjak :

Tari Krisztina kolléganő nyelvtanulási támogatási kérelmével kereste meg kuratóriumunkat, aki sikeres középfokú B2 szintű nyelvvizsgát tett. Levelében szabályosan mellékelte a nyelvvizsga bizonyítványának másolatát, a nyelvvizsgadíj számláját, az előkészítő tanfolyam költségének számláját .

A felkészítő tanfolyam költsége össz.: 26 050 Ft

A nyelvvizsga díj.: 24 000 Ft

Össz.: 50 050 Ft

A Támogatási szabályzatban megfogalmazottaknak megfelelően a benyújtott igénye megfelel a szabályzatban foglaltaknak .
Tari Krisztina rendszeresen tart UEGW – angol nyelven poszter előadásokat, és rendszeres vesz részt nemzetközi konferenciákon. Támogatja a nyelvtudásán keresztül a szekció munkáját is .

A kuratóriumi tagok egyhangúan elfogadják az indoklást , támogatják a kifizetést .

3. Napirendi pont :

A tagság bővítése tagdíj bevezetése :

A könyvelőnk javaslatára felmerült a tagsági díj bevezetése. Szeretném erről a véleményeteket kérni .

Seres Lászlóné: Nem tartom jelentősnek azt a bevetélt ami egyelőre a tagok toborzásával nyernénk.

Gárdonyi Mihály.: Én támogatom a tagsági díj bevezetését, ezen bevételt a működési költségre tudnánk fordítani , megfelelő számú tagság elérése esetén.      

Kabai Annamária: Én jelenleg nem támogatom a tagsági   díj bevezetését , későbbiekben azonban amikor az alapítvány már ismertebb lesz, reálisan meg tudjuk határozni az összeget a fizetés módját .

A kuratórium egyelőre elvette a tagsági díj bevezetését .

4. napirendi pont .

Egyebek:

Sikerült készítenem egy fejléces levélpapírt , amit az alapítvány hivatalos levelezéseire kell használni a Szervezeti Működési Szabályzatban foglaltak szerint .

A következő Asszisztensi szekció gyűlésen az a az asszisztensi szekcióval egyeztetni fogunk hogy van e személyes jelöltjük elismerő oklevélre amit három évente adományoz az alapítvány annak az asszisztensnek aki kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújt. Az adományozási szabályzatban foglaltak alapján.

A kuratórium ülését bezárom .

Karcag , 2014 . 12. 22 .

Jelenlévők.:

Gárdonyi Mihály                  Kabai Annamária                       Seres Lászlóné

kuratóriumi tag                                 kuratórium elnöke                                   kuratóriumi tag

JELNLÉTI ÍV

Gasztroeneterogiai Endoszkópos Asszisztensek Képzéséért Alapítvány Kuratóriumi ülése

Helyszin : Az alapítvány székhelye :

Karcag , Kertész J . u 10 . I em. 14 sz

Jelenlévők :

……………………

Gárdonyi Mihály      

kuratóriumi tag

……………………..

Kabai Annamária  

kuratóriumi elnöke

………………..

Seres Lászlóné

kuratóriumi tag

2014. 12. 22 .