Gasztroenterológiai Endoszkópos Asszisztensek Képzéséért Alapítvány Kuratóriumi ülése (doc)

 

 

2015. 04. 20. 14 .00

Helyszín :Karcag, Kertész J. 10 sz . I e. 14.

Jelenlévők:

Kabai Annamária – kuratórium elnöke

Gárdonyi Mihály – kuratóriumi tag

Seres Lászlóné    - kuratóriumi tag

Kabai Annamária köszönti a kuratóriumi tagokat . Megállapítja hogy a kuratórium határozat képes .

Ismerteti a meghívóban kiírt napirendi pontokat .

A kuratórimi ülésen külső tag , vendég nem jelent meg.

1 . napirendi pont .:

Elnöki beszámoló az alapítvány változásairól :

2014. 10 .30 – án beadott Változatásokkal egybefoglalt Alpító Okiratra a Kecskeméti törvényszékről nem érkezett vissza jelzés .Én a hónap elején felhívtam a kecskeméti törvényszéket ahol az alpítványokkal foglalkozó Dr Ferenczi Krisztinával beszéltem és mi a okiratunk is nála van . A türelmünket kérte az igérte hogy még kb. 2 hónap . Ennél többet nem tuduk tenni , várni kell a válaszukat . Valószínüleg visszadobják hiánypótlásra .


Elnöki beszámoló az alapítvány költségvetéséről, aktuális egyenlegéről.

A készpénz kasszában ami kezelési működési költségekre szolgál .

2015 Febr . 17. – én 111 741 Ft .volt .

150 000 Ft kézpénzből

Könyvelő   15 000 Ft ( nov, dec, jan.)

Utiköltség: 8065 Ft
Irodaszerek : 8395 Ft

Közjegyző: 4500Ft

Posta: 2295Ft

Össz.: 38 255 Ft

Egyenleg 111. 745Ft.

Bankszámla : Egyenleg: 1 384 354 Ft .

Egyenleg nyomtatva mellékelve a jegyyzőkönyvhöz . 1 sz . melléklet

Ezeket a kuratórium a mai ülésen egybehangzóan , ellenvetés nélkül elfogadott .

2. Napirendi pont:

Kabai Annamária a kuratórium elnöke előterjeszti .

Éves célok meghatározása :

Nehéz úgy célokat kitüzni hogy az alapítvány változásai folyamatban vannak .

Elsődleges célként azt fogalmaznám meg, hogy támogatásokat tudjunk nyújtani a működési szabályzatban meghatározottak szerint , egyensúlyban tartva költségvetést .

Egy egészségnevelő programm megszervezése egy betegklubban.

Egy rekreációs programm szervezése vagy támogatása endoscopos asszisztensek számára .

Természetesen másodsorban a támogatások szerzése is nagyon fontos . Ezért lehetőségünkhöz mérten próbáljunk támogatásokat szerezni . Ennek érdekében állítottunk össze a bemutakozó levelet, mellyel minél több áltatalunk ismert céget, vagy magánszemélyeket próbáljuk meg felkeresni, és támogatásukat elnyerni.

Éves elvi költségvetés elfogadása :

Dologi kiadásokra , fenntartásra az alapítvány vagyonának kb .10%

Idegennyelv oktatás támogatása max. 3 pályázó. Max 200 000 Ft értékben

Belföldi konferencia támogatása .: Kb .150 000 Ft értékben

Külföldi tanulmányok és konferencia támogatása kb . 300 000 Ft értékben

Egészségnevelő programm : 50 000 Ft értékben .

Rekeációs programm asszisztenseknek : 50 000 Ft értében

Ez öszesesen Kb. 850 000 Ft .

Ez nem veszélyezteti az alapítvány költségvetését .

Közben várunk folymatosan támogatásokat is .

Bevételi források bizonytalonak . Cél , hogy minél több támogatót nyerjünk meg. Ennek érdekében bemuatkozó a levéllel az MGT 57. nagygyülésén fel fogok keresni több céget támogatás céljából. Ill. ezen bemutakozó levelet elektronikusan elküldhetjük potenciális támogatóinkhoz .

Mellékletként szerepel a bemtakózó levél a jegyzőkönyvhöz. 3. sz mellélet

Annak érdekében hogy az alapítvány működése ne kerüljön veszélyben, minden esetben a kiadásokról , támogatásról közös döntések és új kölségvetések kell hogy szülessenek, szükség esetén rendkvüli kuratóriumi ülés keretében .

A költségvetéshez hozzászólás nem volt

A kurtaórium a éves célokat és az elvi költségvetést egybeangzóan elfogadta .

3. Napirendi pont :

Elismerő Oklevél oda ítélésének elbírálása a beérkezett javaslatok alapján .

Kabai Annamária :

A működési szabályzatban foglaltak szerint elismerő oklevél adományozható azon gasztroenterológiai asszisztensek részére, akik tevékenységükkel hatékonyan elősegítették az asszisztensi munka színvonalának emelését, megbecsülésének növelését, és hosszabb időn át kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Valamint jelentős szellemi alkotással (előadások, jegyzetek készítése, prezentációk stb.) járultak hozzá az asszisztensek szakmai felkészültségéhez és ezzel általános elismerést vívtak ki a szakma körében.

A díj három évente adományozható.

Az elismerő oklevelet 3 évente az MGT rendre következő Nagygyűlésen, az Endoszkópos Asszisztensi Szekció közgyűlésén adja ki

 Az oklevél adományozására indítványt tehetnek az Endoszkópos Asszisztensi Szekció tagjai, az endoszkópos asszisztensi szekció vezetősége, a GEA Képzéséért Alapítvány alapító tagjai, a kuratórium tagjai.

A meghatározott időpontig érkezett javaslattétel a az endoszkópos assziszteni szekciótól írásban , melyet ti is láttatok és mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolom .

A jelölt személy Kokas Mariann endoszkopos szakasszisztens akinek személyével én egyertétek , és mélatása alapján támogatom .

Megkérdezem hogy a részetekről van – e más jelölt ?

A kurtaóriumi tagog nem neveztek meg más jelöltet.

A kuratóriumi tagok nem neveztek meg más jelöltet.

Kabai Annamária:

Meg kérdezem hogy van – e a kuratóriumnak ellenvetése a jelölttel szemben .

Kuratóiumban ellenvetés nem volt .Együntetű szavazással elfogadják .

Kabai Annamária :

Tehát 2015 – ben az Alapítvány Elismerő Oklevelét Kokas Mariann a Endoszkopos

Asszisztensi Szekció tagja kapja .

Pénz jutalom nem de tárgy jutalom adományozható

Javaslatokat kérek arra hogy milyen értékben kapjon tárgy jutalmat .

A kuratórium 35 000 Ft értékben határozta meg a tárgy jutalom értékét

A tágy jutalom egy arany medáll amiben az alapítvány logója és az évszám fog szerepelni .

Mellette kapja az Elismerő Oklevelet és virágot .

Ezeket az MGT 57 . Naggyülés Asszisztensi szekció közgyülésén adjukát méltató beszédet követen .

Hozzá szólás, kiegészítés nem volt . A kuratórium egyetértett .4. napirendi pont .

Egyebek:

Kabai Annamária

Szarteném javasolni egy emlék vagy elismerő plakett készítését , melyet a fenti adományozásnál , elismerésnél vagy köszönet nyílvánításnál tudjauk adni .

Ennek terveit és szövegezését ,és ennek alapítványi dokumentációjat egy kövekező kurtaóriumi ülésen megbeszéljük addig is kérlek benneteket hogy gondolkozzatok ezen a javaslaton .

A kuratórium ülését bezárom .

Karcag , 2015. 04. 20

Jelenlévők.:

Gárdonyi Mihály                   Kabai Annamária                       Seres Lászlóné

kuratóriumi tag                                 kuratórium elnöke                                   kuratóriumi tag

Jegyzőkönyvet készítette : Kabai Annamária

JELNLÉTI ÍV

Gasztroeneterogiai Endoszkópos Asszisztensek Képzéséért Alapítvány Kuratóriumi ülése

Helyszin : Az alapítvány székhelye :

Karcag , Kertész J . u 10 . I em. 14 sz

Jelenlévők :

……………………

Gárdonyi Mihály      

kuratóriumi tag

……………………..

Kabai Annamária  

kuratóriumi elnöke

………………..

Seres Lászlóné

kuratóriumi tag

2015. 04. 20.