Gasztroenterológiai Endoszkópos Asszisztensek Képzéséért Alapítvány Kuratóriumi ülése(doc)

 

2015. 12. 21. 14 .00. óra

Helyszín :Karcag, Kertész J. 10 sz . I e. 14.

Jelenlévők:

Kabai Annamária – kuratórium elnöke

Gárdonyi Mihály – kuratóriumi tag

Seres Lászlóné   - kuratóriumi tag

Kabai Annamária köszönti a kuratóriumi tagokat . Megállapítja hogy a kuratórium határozat képes .

Ismerteti a meghívóban kiírt napirendi pontokat .

A napirendi pontokat a kuratórium egyöntetűen elfogadja , újabb ponttal nem egeszíti ki .

A kuratórimi ülésen külső tag , vendég nem jelent meg.

Napirendi pontok :

Kabai Annamária

1. napirendi pont :

Elnöki beszámoló az alapítvány változásairól . Domján Lajos alapító halála.

Szomorú hírről vettünk tudomást Domján Lajos haláláról ami 2015. szeptember 21 –én következett be .

Temetése 2015. Okt . 2 .án volt a Kecskeméti köztemetőben

Elvesztése az alapítvány működését nem befolyásolja , de pótólhatatlan , lelkes nagytudású, bölcs embert, és szakembert veszítettünk vele . Azt gondolom szellemisége mindig velünk marad, és azzal a tisztlettel, alázattal és kitartással kell végeznünk munkánkat ahogyon azt Ő tette . teendőnk annyi hogy a következő alapítványi változásnál Dr. Domján lajos halotti anyakönyvi kivonatát be kell küldeni .

Elnöki beszámoló az alapítvány költségvetéséről, aktuális egyenlegéről:

2015 Április óta működési költségekre a kasszából 2015 09 04 –ig 98 920 Ft

( posta , ügyvéd, iroda szerek , Kokas Mariann jutalmazási költsége )

Kp maradt : 12 640 Ft .

2015. 09 hóban ujabb kézpénzvelvtel történt 200 000 Ft

Nyitó egyenleg : 212 640 Ft .

Ebből kifitésre került :

70 940 Ft

Jelenlegi összeg : a kasszában : 141  700 Ft .

 A bankszámla egyenleg: (kivonatna könyvelőnél) 1 236 327. ft

Ezek részletezése a mellékletben láthatók ( . sz. melléklet ) .

 A melléklet a kuratóriumi tagok átnézve azt elfogadják .

Kabai annamária

2. napirendi pont :

a.Benkő Éva Nyelvizsga díj kifizetésének elbírálása

Benkő Éva Szegedi kollegenő 2015. 11 . 15 –én keltezett levélében Támogatási kérelemmel fordul az alapítványhoz . Sikeresen megszerzett középfokú nyelvvizsga tanulmányaihoz kérte támogatásunkat 46 500 ft értékben .

Kérelme mellékelve .: 2 sz melléklet .

Kérelme támogatási szabályzatnak megfelel , ezért a kért támogatás összege kifzehető.

 Kabai Annamária :

„Kérem a kuratóriumot hogy mellékletek alapján szavazza meg a támogatást.”

A kuratórium egyöntetűen támogatja a kérelmet :

 

b.Támogatási szerződés Magyar „ Invasiv Flexibilis Endoscopos Egyesület” Egészségügyi Egyesület támogatása

Kabai annamária

 

Az „ Invasiv Flexibilis Endoscopos Egyesület” kérelemmel fordult Alapítványunkhoz

az egyesület támogatására . Mind annyian ismerjük az egyesület működését és céljait ezért tudjuk, hogy nagyon sok tomogatást nyújt az asszisztensek gyakorlati és elméleti képzésére és konferenciák eljuttatására .

Szóbeli megbeszélésünk alapján kértem hogy konkrétan jelezzék az összeget amivel támogatni tudjuk az egyesület céljait. Még nem érkezett hívatlos megkeresés , de tárgyalások vannak és várom a hívatolos szerződést . A szóban felmerülő összeg max. 150 000 Ft ról van szó.

Amennyiben későbbiekben megérkezik a hivatolos szerződés a pontos összeggel és a fenti összeghatáron belül van egyetért –e a kratórium a támogatással. ?

Vélemény ?

Seres Lászlóné :

Mi támogathatunk egyesületet ?

Kabai A.:

A könyvelőnket meg kérdeztem . Ennek meg vannak a hívatalos formátumai ( amit most várunk is ) és temészetesen amennyiben az alapítványunk egyetért az egyesület céljaival , éredekeinnek egybe esik akkor igen .

Gárdonyi Mihály

Ismerjük az egyesület működését , tudjuk hogy mindig szem előtt tartja az asszisztensek szakmai haladását , több konferenciát szervezett , tudományos munkákat segített , mi is számos szakmai konfernián jelen voltunk és gyakorlati lehetőséget kaphattak az asszisztensek általuk ingyenesen pl. a Hand-Son tréningeket és regisztációs költséget sem kellett fizetni az asszisteneknek .

Mindenképpen tmogassk ha ennek jogi akadálya nincs .

Kabai A: „Kérlek benneteket szavazzuk .”

Egyöntetüen mindenki megszavazta a max 150 000 Ft összegű egyesületi támgatást, amennyiben megérkezik a hívatalos szerződés .

 

3.napirendi pont:

Bankszámla áthozatala Karcagra . Pénzintézet választása

Kabai Annamária :

Miután rendeződtek az alapítvány hivatalos dokumentumai , szó volt arról hogy a bejegyzett székhely városában váasztunk pénz intézetet melyben a továbbikaban vezetjük aaz alapítvány lyósámláját .

Én mivel itt lakom ismerem a helyi pénzintézeteket, de a számításba jövő pénzintézeteket felkerestem . (Információs anyag. 3 sz melléklet . Áttekintve )

Takarékszövetkezet :

Jelenleg nem tudtuk biztos információval szolgáni a számlavezetésről és egyáltalán a technikai dolgokról , mivel regionális összevonások miatt nem volt kész információjuk.

Kereskedelmi és hitelbanknál többféle és bonyulult csomagokat ajánláttok kölönböző pénforgalmakhoz és összegekhez , amelyen pénzforgalmat mi bizontalanul ill egyáltalán nem tudunk elérni.

A leidelálisabb és leg egyszerübb feltétleket az OTP bank nyújtotta. Net ban szolgáltatással és kp. kifezétés megoldásával „ csekkfüzet formályában „

A Seres Lászlónéval Magdival egyeztetve mégegyszer együtt is be megyünk az OTB bankban és a részleteket egyezteve át vezettetjük a számlát . Időpontot szerintem a következő év elején egyeztetünk , mivel Kecskemétre is le kell utazni .

 

4.napirendi pont:

Aktualitások, egyebek .

Sajnos a tavaszi üésen előirányzott rekreációs és egészségnevelő programok vagy azok támogatása nem valósult meg a 2015 – évben .

Ezeket a célokat nem feladva újból felveszem a megvalósítandó célok közzé.

Meg kérek mindenkit hogy gondolkozzon ezen célok megvalósításán , és határozott terveket ,lehetőségeket várok .

Kabai Annamária :

 

Van – e valakinek hozzászólása? Kérdése ?

Nem volt kérdés , hozzászólás.

A Kuratórium elnöke megköszöni a jelenlévők munkáját . A kuratórimi ülést bezárja.

 

Karcag, 2015. 12. 22.

 

Gárdonyi Mihály                   Kabai Annamária                       Seres Lászlóné

kuratóriumi tag                                 kuratórium elnöke                                   kuratóriumi tag

A jegyzőkönyvet készítette :     Kabai Annamária

 

Jelenléti ív.

Gasztroenterológiai Endoszkópos Asszisztensek Képzéséért Alapítvány Kuratóriumi ülése

2015. 12. 22. 14 .00. óra

Helyszín :Karcag, Kertész J. 10 sz . I e. 14.

Kabai Annamária – kuratórium elnöke       …………………………………….

Gárdonyi Mihály – kuratóriumi tag           …………………………………….

Seres Lászlóné   - kuratóriumi tag             ……………………………………..