Gasztroenterológiai Endoszkópos Asszisztensek Képzéséért Alapítvány Kuratóriumi ülése

2016-12. 16 . 14 .00. óra

Helyszín :Karcag, Kertész J. 10 sz . I e. 14.

Jelenlévők:

Kabai Annamária – kuratórium elnöke

Gárdonyi Mihály – kuratóriumi tag

Seres Lászlóné   - kuratóriumi tag

Kabai Annamária köszönti a kuratóriumi tagokat . Megállapítja hogy a kuratórium határozat képes .

Ismerteti a meghívóban kiírt napirendi pontokat .

A napirendi pontokat a kuratórium egyöntetűen elfogadja , újabb ponttal nem egészíti ki .

A kuratóriumi ülésen külső tag , vendég nem jelent meg.

Napirendi pontok :

1. napirendi pont :

Elnöki beszámoló az alapítvány éves működéséről, támogatások , kérelmek, eredmények.

Kabai Annamária :

Ebben az évben kapott támogatások:

Alapítványunkhoz ebben az évben rendszeresen érkeztek támogatások , ezek leginkább cégek felajánlasai voltak , valamint céltámogatás is történt .

Támogatási igények is érkeztek kuratóriumunkhoz .: Szakirodalom , konferencia támogatás, és lakossági szűrő programtámogatására is érkezett felkerés .

Megtörtént a könyvelő rendeszeres kifezetése is .

Az kifelé és befelé történő utalások rendben megérkeztek , meg is történtek .

A támogatásokért a köszönő levelek ki küldésre kerültek .

Az általunk nyujtott támogatásért egy alkalommal érkezett köszönő e- mail.

Jelenleg számla egyenleg: 2016. 11. 31 . – én : 1 352 969 Ft

A részletes és hivatalos pénzügyi beszámolót a könyvelő fogja el készíteni 2017 . máj 31 –ig . Ezt közzé és nyílvánossá fogjuk tenni a a honlapon . ( www.giendoscopynurse.hu)

Van valikinek hozzászolása , kérdése , elfogadjátok –e az elmondottakat ?

 

Hozzászolás kiegészítés nem volt , a napirendipont tartalmát elfogadták .

2. napirendi pont :

Éves célok meghatározása :

Kabai Annamária:

 

Elsődleges célként azt fogalmaznám meg, hogy támogatásokat tudjunk nyújtani a működési szabályzatban meghatározottak szerint, egyensúlyban tartva költségvetést .

Természetesen másodsorban a támogatások szerzése és megtartása is nagyon fontos . Ezért lehetőségünkhöz mérten próbáljunk támogatásokat szerezni .

Ahhoz azonban hogy a bevételt feltudjuk használni annak az feltétele hogy a kolleganők kérjenek támogatást . Ez azonabna kissé nehézkes, mintha nem tudnának rólunk, vagy nem mernek megkeresni, pedig eddig nem utasítottunk el senkit aki eddig

Éves elvi költségvetés elfogadása 2017 - es évre :

Dologi kiadásokra , fenntartásra az alapítvány vagyonának kb .10 %

Idegennyelv oktatás támogatása max. 3 pályázó. Max: 200 000 Ft értékben

Belföldi konferencia támogatása .: Kb .200 000 Ft értékben

Külföldi tanulmányok és konferencia támogatása kb . 300 000 Ft értékben

Rekeációs programm asszisztenseknek : 200 000 Ft

Ez összesesen Kb. 900 000 Ft .

Ehhez még jön utiköltség támogatás, és honlap tárhelyének és fenntartási támogatása.

Ez nem veszélyezteti az alapítvány költségvetését .

Közben várunk folymatosan támogatásokat is .

Gárdonyi Mihály szót kér

Gárdonyi Mihály:

A költségvetést javaslom folyamatosan átértékelni, olyan értelemben hogy ha pl. nyelvoktatásra nem érkezik benne annyi igény, amennyit arra ütemeztünk azt összeget ütemezzük át pl . konferencia támogásra

- Seres Lászlóné :

Támogatja Gárdonyi Mihány javaslatát .

- Kabai Annamária

Véleményem szerint is ez így rugalamasabb és tartható, és annak érdekében hogy az alapítvány működése ne kerüljön veszélyben, minden esetben a kiadásokról , támogatásról közös döntések és új kölségvetések kell hogy szülessenek, szükség esetén rendkvüli kuratóriumi ülés keretében .

A költségvetéshez más hozzászólás nem volt

A kurtaórium a éves célokat és az elvi költségvetést egybehangzóan elfogadta .

 

3.napirendi pont:

Egyebek :

Kabai Annamária :

Az idén májusban megkeresés érkezett az aszisztensi szekció részéről Tari Krisztinától aki a honlap működéséről , fenntartásáról , fejlesztéséért felelős , hogy támogassuk a honlap fejlesztését , és domin és tárhely fentartási díját .- Ez utóbbit eddig is támogattuk. Most azonban új arculatot, jobb átttekinthetőséget kap . Az alapítványunk anyaga , elérhetősége ,működése , célkitüzései, dokumentumai is nagyobb helyet kapnak .

Ezen a honlapon tudományos cikkek , továbbképzések , konferenciák , és minden információ ami az endoszkópos asszisztenseknek fontos és informatív,és segítségére lehet.

Ezért az alapítvány meghatalmazta a MaWeb.hu Bt .hogy ezt a honlapot újformátumban létrehozza . Ekkor max. . 100 000 Ft –os összegről volt szó, de pontos értéket még akkor nem tudtak mondani , ami változhat a folyamatban .Ez még nem történt kifizetésre , mert nem érkezett számla .

Seres Lászlóné :

Én azt szeretném bejelenteni , hogy lakcím változásom történt amit már e- mailben Annamáriának jeleztem , és lakcím kártyám fénymásolatát mellékeletem .

Ez az új címem: Gyöngyös 3200 Aranysas út 13.

Kabai Annamária .

- Igen. Ezt Valóban megkaptam , és hozzátettem az alapítvány dokumentumaihoz .

Ezt azonban változásként kell bejeleneteni , változásbejelentő lapon , mivel ez igen nagy procedura egy ülésben tervezem a banki változás bejelentésével , valamint az egyik alapító elhalálozásának bejelentésével .

Itt jegyezném meg és kérném meg Serené kolleganőt hogy próbáljon mielőbb időt szakítani arra hogy a már egy éve húzódó banki ügyintését tegye lehetővé . Bár eddig semmi hátrány nem származott és nem származik abból hogy Bankfiók székhelye Kecskeméten van , de praktikussági szempontból jobb lenne ha ez az Alapítvány székhelyén lévő városban lenne .

-          Seres Lászlóné:

Mindenképpen fogok a közeljövőben ez irányban jelezni , de munkahelyi és költözés miatt

- mint ahogy az lakcímváltozásból is kiderül - eddig erre nem tudtam időt szakítani.

Van –e valakinek még hozzászólása vagy bejelentése ?

Hozzászólás , más bejelentés nem volt .

Kabai Annamária :

Egy rekreációs programm szervezése vagy támogatása endoscopos asszisztensek számára .

A kuratórium ülését bezárom .

Karcag, 2016. 12. 16.

       Gárdonyi Mihály                   Kabai Annamária                       Seres Lászlóné

         kuratóriumi tag                                kuratórium elnöke                                   kuratóriumi tag

A jegyzőkönyvet készítette :     Kabai Annamária

Jelenléti ív.

Gasztroenterológiai Endoszkópos Asszisztensek Képzéséért Alapítvány Kuratóriumi ülése

2016. 12 .14q .00. óra

Helyszín :Karcag, Kertész J. 10 sz . I e. 14.

Kabai Annamária – kuratórium elnöke       …………………………………….

Gárdonyi Mihály – kuratóriumi tag           …………………………………….

Seres Lászlóné   - kuratóriumi tag             ……………………………………..