Gasztroenterológiai Endoszkópos Asszisztensek Képzéséért Alapítvány Kuratóriumi ülése

2016-06-26. 12. 21. 14 .00. óra

Helyszín :Karcag, Kertész J. 10 sz . I e. 14.

Jelenlévők:

Kabai Annamária – kuratórium elnöke

Gárdonyi Mihály – kuratóriumi tag

Seres Lászlóné   - kuratóriumi tag

Kabai Annamária köszönti a kuratóriumi tagokat . Megállapítja hogy a kuratórium határozat képes .

Ismerteti a meghívóban kiírt napirendi pontokat .

A napirendi pontokat a kuratórium egyöntetűen elfogadja , újabb ponttal nem egészíti ki .

A kuratóriumi ülésen külső tag , vendég nem jelent meg.

Napirendi pontok :

1. napirendi pont :

Elnöki beszámoló az alapítvány költségvetéséről, aktuális egyenlegéről:

Kabai Annamária :

Az MGT 58 .Nagygyűlésén nyilvánossá lett téve a Gasztroenterológiai Endoszkópos asszisztensek Képzéséért Alapítvány 2015 .évi beszámolója .

Melléklet . 1 sz melléklet .

Kabai Annamária ismerteti a beszámolót . (1sz . Melléklet )

Jelenlegi összeg a folyószámlán. 1 020 067,00 Ft.  

Ebben az évben kapott támogatások:

Allegro kft ( Cél támogatás 71 500 Ft ) Molnár Tiborné Székesfehérvári Szent György kórházban dolgozó kolléganő részére , ami az MGT 58 . Nagygyűlés részvételi költségét fedezi.

2016. 05. 17. :200 000 ezer Forint támogatás az ANAMED Kft. .

Támogatások:

2016.02 hó . MIFE 115 000 Ft. ( Endoszkópos asszisztensek kongresszusi költsége MIFE szervezésében – még 2015 rendezvények voltak )

2016. 05 . 24 UEGW 5 fő Endoszkópos asszisztens regisztrációs díja: 237 222 Ft

2016. 05 hó. Molnár Tiborné Székesfehérvári Szent György kórházban dolgozó kolléganő részére , ami az MGT 58 . Nagygyűlés részvételi költségét fedezi.

A tagság ellenvetés nélkül elfogadja .

2016. 05 .31. : Szakirodalom támogatás: 13 fő kolléganő részére 130 000 Ft.

2016. 06 . hó : ESGENA konferencia regisztrációs költsége 1 fő kolléganőnek . 20 000 Ft .

2. napirendi pont :

Éves költségvetés elfogadása

Eddigi kiadások támogatásokra 573 222 . Ft. + céltámogatás 71 000 Ft = 644 222 Ft.

Nyelvtanlás támogatására még nem jelentkeztek . Az őszi ESGENA konferenciára még fognak jelentkezni .

Mivel még keret áll rendelkezésre érkezési és kérelmek sorrendjében elbírálásra kerülnek .

Dologi kiadásokra ez évben kb.: kb. 40 000 Ft

Egészség fejlesztő program támogatása 100 000 Ft értékben .

Megbeszélés folyik a „Szívünk világnapja„ elnevezésű lakossági egészségnevelő és szűrő program támogatása ügyében, a szervezőkkel,hogy milyen módon tudnánk támogatni ezt a lakossági egészségnevelő programot. A program keretein belül. Vérnyomásmérés , vércukorszint mérés , koleszterin szint mérés, BMI index, Diétás tanácsadás, fizikai aktivitás, életmódi tanácsok , oktató filmvetítés,szerepelnek .

Még két cég tett ígéretet támogatásra ezen cégek jelentkezését várjuk .

Hozzászólás nem volt . Beszámolót elfogadták . Ellenvetés nem volt .

3.napirendi pont:

Bankszámla áthozatala Karcagra .

Egyéb objektív okok miatt még nem aktualizálódott . Ezen objektív okok kizárását követően időpont egyeztetést követően ez évben megtörténik,amennyiben   Seres Lászlóné és Kabai Annamária OTB bank- al takszöv. -tel tudunk időpontot egyeztetni mivel ezt rövid határidőn belül kell intézni és ez megfelelő legyen mindenki számára .

Seres Lászlónénak és nekem is ( Kabai Annamária) két szabadságos napunkba fog kerülni amit még a munkahelyünkön is egyeztetni fog kelleni .

Hozzászólás nincs .

4.napirendi pont:

Aktualitások, egyebek .

Nem volt kiegészítés , felvetés

Kabai Annamária :

Van – e valakinek hozzászólása? Kérdése ?

Nem volt kérdés , hozzászólás.

A Kuratórium elnöke megköszöni a jelenlévők munkáját . A kuratóriumi ülést bezárja.

Karcag, 2016. 07. 08.

       Gárdonyi Mihály                   Kabai Annamária                       Seres Lászlóné

         kuratóriumi tag                                kuratórium elnöke                                   kuratóriumi tag

A jegyzőkönyvet készítette :     Kabai Annamária

Jelenléti ív.

Gasztroenterológiai Endoszkópos Asszisztensek Képzéséért Alapítvány Kuratóriumi ülése

2016. 07.08 .14 .00. óra

Helyszín :Karcag, Kertész J. 10 sz . I e. 14.

Kabai Annamária – kuratórium elnöke       …………………………………….

Gárdonyi Mihály – kuratóriumi tag           …………………………………….

Seres Lászlóné   - kuratóriumi tag             ……………………………………..