Gasztroenterológiai Endoszkópos Asszisztensek Képzéséért Alapítvány Kuratóriumi ülése

2017-12. 15. 14 .00. óra

Helyszín :Karcag, Kertész J. 10 sz . I e. 14.

Jelenlévők:

Kabai Annamária – kuratórium elnöke

Gárdonyi Mihály – kuratóriumi tag

Seres Lászlóné   - kuratóriumi tag

Kabai Annamária köszönti a kuratóriumi tagokat . Megállapítja hogy a kuratórium határozat képes .

Ismerteti a meghívóban kiírt napirendi pontokat .

A napirendi pontokat a kuratórium egyöntetűen elfogadja , újabb ponttal nem egészíti ki .

A kuratóriumi ülésen külső tag , vendég nem jelent meg.

Napirendi pontok :

1. napirendi pont :

Elnöki beszámoló az alapítvány éves működéséről, támogatások , kérelmek, eredmények.

Kabai Annamária :

Ebben az évben kapott támogatások:

Alapítványunkhoz ebben az évben az igéretek és tárgyalások ellenére csak egy cégtől érkezett folyamatosan támogatás. Ez a cég Endo Plusz kft , mely minden hónapban rendszeresen 50 000 Ft - ot , utal.

Gyakorlatilag más cégtől , magánszemélytől támogatás nem érkezett .

Támogatási kérelmek is érkeztek kuratóriumunkhoz .:

Szakirodalom .
Konferencián való támogatás : EUGW re egy fő kolleganőt tudtunk támogatni . :200 Euro Regisztrációüs költség Repülőjegy támogatás.: , 84 000 Ft.

Belföldi rendezvényekre két koleganőt támogattunk : 86 000 Ft.

Tandíj támogásban egy kolleganőt részesítetünk .42 000 Ft Utikültségtérítés történt az asszisztensi szekció tagjai részére a szekció gyülésre, valamint a szekció által szervezett pontszerző továbbképzésre .

Továbbá MGT Emésztőszervi Endoszkopos Asszisztensek honlapjának bővítésére és tárhelydíjának rendezésére érkezett kérelem . Az alapítványunk nyilvánosságra tétele is ezen honlap részeként működik . 88 000 Ft.

Megtörtént a könyvelő rendeszeres kifezetése + dologi kiadások posta , iradaszer.

Jelenleg számla egyenleg: 2017. 12. 05. – én : 1 389 075 Ft

A részletes és hivatalos pénzügyi beszámolót a könyvelő fogja el készíteni 2018 . máj 31 –ig . Ezt közzé és nyílvánossá fogjuk tenni a a honlapon . ( www.giaendoscopynurse.hu)

Van valikinek hozzászolása , kérdése , elfogadjátok –e az elmondottakat ?

Hozzászolás kiegészítés nem volt , a napirendipont tartalmát elfogadták .

2. napirendi pont :

Éves célok meghatározása :

Kabai Annamária:

Elsődleges célként azt fogalmaznám meg, hogy támogatásokat tudjunk nyújtani a működési szabályzatban meghatározottak szerint, egyensúlyban tartva költségvetést .

Természetesen másodsorban a támogatások szerzése és megtartása is nagyon fontos . Ezért lehetőségünkhöz mérten próbáljunk támogatásokat szerezni .

Ahhoz azonban hogy a bevételt feltudjuk használni annak az feltétele hogy a kolleganők kérjenek támogatást . Ez azonabna kissé nehézkes, mintha nem tudnának rólunk, vagy nem mernek megkeresni, pedig eddig nem utasítottunk el eddig senkit.

A 2017 évben kitűzött rekreciós program , megszervezése ,vagy támogatása nem jött létre , valamint nem érkezett igény nyelvvizsga támogatásra .

A 2018 - ra tervezett elvi költség vetésaz alaábbiakban javasolnám .

Éves elvi költségvetés elfogadása 2018- es évre :

Idegennyelv oktatás támogatása.: 100 000 Ft értékben

Tandíjtámogatás : 100 000 Ft.

Belföldi konferencia támogatása .: Kb .200 000 Ft értékben

Külföldi tanulmányok és konferenciák , szakmai csereprogramok támogatása kb . 400 000 Ft értékben .

Remélehetőleg nagyobb lehetőség mutatkozik nemzetközi kapcsolatok létesítésére .

Amennyiben érkezik jelölés GEA Képzéséért Alapítvány Kuratóriumának " Elismerő Oklevele " adományozására annak reprezentációs költsége

75 000 Ft.(oklevél,tartó , ajándék , virág )

Utiköltség támogatás: 70 000 Ft.

Honlap tárhely fenntarása. 50 000 Ft

Összesesen: 995 000. Ft .

Ezen értékek elviek, cél hogy tudjuk tartani az egyensúlyt az alapítvány költségvetésében, annak működését ne veszélyeztessük . Az alapítvány jelenlegi vagyonához képest több mint 50% , de a támogatási igények változnak ,és támogatás mérteke is nőhet , vagy akár érkezhet céltámogatás is . Annak érdekében, hogy az alapítvány működése ne kerüljön veszélyben, minden esetben a kiadásokról , támogatásról közös döntések és új kölségvetések kell hogy szülessenek, szükség esetén rendkvüli kuratóriumi ülés keretében .

Valakinek van –e hozzászolása ?

-          Nem volt jelentkező.

Megérdezem hogy ilyen formában a GEA Képzéséért Alpítvány 2018 évi elvi költségvetést elfogadja- e kuratórium .

A kurtaórium a a GEA Képzéséért Alpítvány 2018 évi elvi költségvetést egybehangzóan elfogadta .

3.napirendi pont:

Egyebek :

Kabai Annamária :

 

1.Bankszámla áthelyezése

2017 . Március 31 én . az Alapítvány székhelyére sikerült a számlavezetést áthozni a kecskeméti Fokusz Takarék Szövetkezetből a helyi OTB bank fiókban, mely az OTP BANK Nyrt. Délalföldi régió Karcagi Fiókja .

2.Cégkapu nyitás .

A NAV megkeresésére az alapítvány kezelőjének ( elnökének ) a saját ügyfélkapuján keresztül cégkaput kellet nyitni az alapítvány számára melyen keresztül az alapitvány levelezése , ügyintézése történik a NAV –al

Van – napirenden kivüli hozzászolás , javaslat .

A kuratórimban nem volt hozzászólás, javaslat, külön napirendi pont .

Amennnyiben nincs hozzászolás , javaslat , kérdés a kuratóriumi lést bezárom .

Kabai Annamária .

A jegyzőkönyvet írta : Kabai Annamária

Karcag, 2017. 12. 15.

       Gárdonyi Mihály                   Kabai Annamária                       Seres Lászlóné

         kuratóriumi tag                                 kuratórium elnöke                                   kuratóriumi tag

A jegyzőkönyvet készítette :     Kabai Annamária

Jelenléti ív.

Gasztroenterológiai Endoszkópos Asszisztensek Képzéséért Alapítvány Kuratóriumi ülése

2016. 12 .14q .00. óra

Helyszín :Karcag, Kertész J. 10 sz . I e. 14.

Kabai Annamária – kuratórium elnöke       …………………………………….

Gárdonyi Mihály – kuratóriumi tag           …………………………………….

Seres Lászlóné   - kuratóriumi tag             ……………………………………..