A GEA Képzéséért Alapítvány ( 843 nyilvántartással számmal ) Támogatási szabályzata (doc)

 

Ezen támogatási szabályzat 2014.06.20 történő alapítvány változását követően a változásokkal egybefoglalt Alapító Okirat  alapján módosult , figyelembe véve az alapítvány létrejöttének célját
Jelen szabályzatot az Alapítvány Új  Kuratóriuma az Alapítókkal összhangban készítette.

1.§Támogatási preferenciák

(1) A GEA Képzéséért Alapítvány-az alapító okiratában foglaltakkal összhangban-az alábbi támogatási célfeladatokat jelöli ki:
v  Endoszkópos asszisztensek, szellemi, erkölcsi támogatása v  Tudományos tevékenységek elősegítése, támogatása v  Továbbképzések szervezése v  Idegen nyelven tanulók támogatása v  Bel és külföldi szakmai konferenciákon való részvételhez anyagi támogatás nyújtása v  Új eljárások megismerésének, elsajátításának támogatása bel és külföldön v  Tankönyv, jegyzet kiadásának támogatása v  Életmódi és egészségnevelői céllal készített kiadványok támogatása v  Szűrő programok támogatása v  Rekreációs és egészségnevelő programok támogatása endoszkópos asszisztenseknek v  Lakossági egészségnevelő és prevenciós programok, előadások szervezése, támogatása.

2.§

(1)Alapelvek: v  Az alapítványi szolgáltatások nem zártkörűek v  A közhasznú tevékenységből nincs kizárva senki. v  Az alapítvány politikai közéletben tevékenységet nem végezhet, politikai pártot nem támogathat, tőlük támogatást nem fogadhat el.

(2) Az alapítványi támogatások mértéke nem haladhatja meg éves szinten az alapítványi vagyon 40%-át.

3.§

A támogatás odaítélésének módja és rendszere. Kritériuma a kuratóriumhoz intézendő-részletes indokolást tartalmazó-írásbeli kérelem. Szóbeli kérelmeket a kuratórium nem tűz napirendre v  Endoszkópos asszisztensek,  szellemi, erkölcsi  elismerése Erkölcsi támogatás az alapítvány által alapított elismerő oklevél formájában történik. Az elismerő oklevél kiadásának kritériumait, a kiadás szabályait, az erre létrehozott Adományozási szabályzat tartalmazza. v  Tudományos tevékenységek elősegítése, támogatása Segíti,  anyagilag támogatja a tudományos munka iránt érdeklődő asszisztensek
tudományos tevékenységét, a kuratóriumhoz beadott  benyújtott támogatási kérelem alapján, mely tartalmazza a tudományos tevékenység lényegét , előremutató célját   , szakmai ajánlását. A támogatásról annak mértékéről , módjáról a kuratórium az éves tervezett költségvetési programja alapján kuratóriumi ülés keretei belül dönt .
v  Továbbképzések szervezése Az alapítvány célja az ország területén dolgozó valamennyi gasztroenterológiai endoszkópos asszisztens szakmai továbbfejlesztésének előmozdítása. Ennek céljára rendezett szakmai konferenciák rendezvények részvételéhez szükséges anyagi erőforrások előterméséhez kíván segítséget nyújtani az alapítvány. v  Idegen nyelven tanulók támogatása A támogatás mértéke a jelenlegi állami nyelvvizsgadíj teljes összege, mely a sikeres állami nyelvvizsga díja . A támogatás kritériumai: ·         Rendelkezzen a nyelvvizsgát bizonyító okirattal. ·         Az asszisztensi szekcióban végzett szakmai, tudományos tevékenységgel. Továbbá a  sikeres nyelvvizsga elősegítése érdekében  igény esetén támogatást nyújtunk egy nyelvvizsga felkészítő tanfolyam vagy  idegen nyelvet oktató   szaktanár óraira . max .30 000 Ft. értékben -  azaz harmincezer forint értékben . Egyszeri alkalommal . A támogatás kritériuma a fentiek mellett : ·         Szabályos számla a nyelvvizsga felkészítő tanfolyamról ,vagy számla az angol nyelvtanártól max. 30 000 Ft – ról A  kérelmező köteles valószínűsíteni, az endoszkópos asszisztensek kapcsolatrendszeréhez tartozó hasznosságát (előadások, külföldi kongresszusokon való részvétel, szakmai cikkek, jegyzetek, dolgozatok fordítása, kapcsolattartás a külföldi asszisztensi szervezetekkel). A kérelmező a kuratóriumhoz köteles benyújtani írásban kérelmező levelét, az  igazoló okiratot, (nyelvvizsga bizonyítványt), a nyelvvizsgára befizetett számla másolatát és igény esetén  a felkészítő tanfolyamról vagy angol szaktanártól kapott számlát . Melyek az a alapítvány nevére vannak kitöltve
Rendkívüli eset, ha a nyelvet tanuló kolléganő tanulmányait anyagi okok miatt nem tudja befejezni. Ezen esetben a kérvény mellé részletes indoklást kell benyújtani a kuratóriumhoz. A kuratórium soron kívüli gyűlés keretében méltányossági alapon hozza meg döntését. 
Ezen esetben, ha a kérvényező támogatásban részesül, az alapítványszerződést köt a tanulmányait folytató kolléganővel. A szerződésben rögzítik a támogatás feltételeit, az esetlegesen sikertelen vizsga esetén a támogatás visszafizetésének időpontját. Annak mértékéről , módjáról a kuratórium az éves tervezett költségvetési programja alapján kuratóriumi ülés keretei belül dönt .
v  Bel  és külföldi szakmai konferenciákon való részvételhez anyagi támogatás nyújtása A kérelemhez csatolni kell: Meghívólevelet, vagy egyéb igazoló okiratot, számított költségvetést, regisztrációs költségét . Elnyert utazástámogatás esetén a felsorolt iratokon túl be kell csatolni a felhasznált úti okmányt (vonat, - busz jegy). A támogatást kérelmezők  által szerzett anyagi támogatást, a célzottan nekik küldött céltámogatást, számla ellenében átutaljuk. v  Új eljárások megismerésének, elsajátításának támogatása bel és külföldön A tudomány korszerű színvonalának és az egészségügyi ellátás igényeinek megfelelően új eljárások megismerésének, elsajátításának támogatása .

A kérelemhez csatolni kell: Meghívólevelet, vagy egyéb igazoló okiratot, az eljárás lényegének és hasznosságának rövid bemutatását, indoklását. Számított költségvetést.  Elnyert utazástámogatás esetén a felsorolt iratokon túl be kell csatolni a felhasznált úti okmányt (vonat, - busz jegy). A támogatást kérelmezők  által szerzett anyagi támogatást, a célzottan nekik küldött céltámogatást, számla ellenében átutaljuk. A támogatást a kuratórium kuratóriumi ülésen vagy rendkívüli kuratóriumi ülésen bírálhatja el. v  Tankönyv, jegyzet kiadásának támogatása Szakmai kiadványok szerkesztésének, megjelentetésének, beszerzésének költségei, számla ellenében. A támogatásról, annak  mértékéről a kuratórium dönt – szükség esetén szakmai szakértők bevonásával – mérlegelve a kiadvány hasznosságát a benyújtott indoklások és szakmai ajánlások alapján  v  Életmódi és egészségnevelői céllal készített kiadványok támogatása Tevékenységgel közvetlenül összefüggő szakmai, kommunikációs és marketing kiadványok megjelentetésének, beszerzésének költségei . A támogatásról, annak  mértékéről a kuratórium dönt – szükség esetén szakmai szakértők bevonásával – mérlegelve a kiadvány hasznosságát a benyújtott indoklások és szakmai ajánlások alapján. v  Rekreációs és egészségnevelő programok támogatása endoszkópos asszisztenseknek Asszisztensek egészségének  (szomatikus ,  szellemi , és emocionális)  érdekében különféle programok, (rekreációs, egészségnevelő, sporttevékenység stb….) szervezése, támogatása. Annak mértékéről , módjáról a kuratórium az éves tervezett költségvetési programja alapján kuratóriumi ülés keretei belül dönt . v  Lakossági egészségnevelő , prevenciós és  szűrő programok támogatása, előadások szervezése . Az egészségügyi dolgozók alapvető feladata a szakmai tevékenysége során ( és civilként is ) a folyamatos egészségnevelés. Az alapítvány egyik tevékenysége  a lakosság egészségének megőrzésére  betegség megelőzésére irányul.  . Ehhez kapcsolódó kezdeményezések támogatása civil szervezetekkel való összefogása , vagy az Alapítvány önálló kezdeményezése ezen célból. Annak mértékéről formájáról az adott lehetőségek alapján a kuratórium az éves tervezett költségvetési programja alapján kuratóriumi ülés keretei belül dönt . Pályázati kiírás:Az alapítvány pályázatokat írhat ki. A kiírás tartalmazza a pályázat elnyeréséhez szükséges feltételeket. A pályázatokat az alapítványi hírekben, később az www.giaendoscopynurse.hu  honlapján hirdeti meg az alapítvány. A pályázat elbírálása és díjazásának feltételei a pályázati szabályzatban lesz megtalálható. Jelen szabályzat 2014. 12. 22 - én A kuratórium ülésén lép hatályba . A kuratóriumi tagok egybehangzó jóváhagyása után .

 

A GEA Képzéséért Alapítvány ( 843 nyilvántartással számmal )

Támogatási szabályzata

Ezen támogatási szabályzat 2014.06.20 történő alapítvány változását követően a változásokkal egybefoglalt Alapító Okirat  alapján módosult , figyelembe véve az alapítvány létrejöttének célját
Jelen szabályzatot az Alapítvány Új  Kuratóriuma az Alapítókkal összhangban készítette.


1.§Támogatási preferenciák

(1) A GEA Képzéséért Alapítvány-az alapító okiratában foglaltakkal összhangban-az alábbi támogatási célfeladatokat jelöli ki:

v  Endoszkópos asszisztensek, szellemi, erkölcsi támogatása

v  Tudományos tevékenységek elősegítése, támogatása

v  Továbbképzések szervezése

v  Idegen nyelven tanulók támogatása

v  Bel és külföldi szakmai konferenciákon való részvételhez anyagi támogatás nyújtása

v  Új eljárások megismerésének, elsajátításának támogatása bel és külföldön

v  Tankönyv, jegyzet kiadásának támogatása

v  Életmódi és egészségnevelői céllal készített kiadványok támogatása

v  Szűrő programok támogatása

v  Rekreációs és egészségnevelő programok támogatása endoszkópos asszisztenseknek

v  Lakossági egészségnevelő és prevenciós programok, előadások szervezése, támogatása.

2.§

(1)Alapelvek:

v  Az alapítványi szolgáltatások nem zártkörűek

v  A közhasznú tevékenységből nincs kizárva senki.

v  Az alapítvány politikai közéletben tevékenységet nem végezhet, politikai pártot nem támogathat, tőlük támogatást nem fogadhat el.(2) Az alapítványi támogatások mértéke nem haladhatja meg éves szinten az alapítványi vagyon 40%-át.

3.§

A támogatás odaítélésének módja és rendszere.

Kritériuma a kuratóriumhoz intézendő-részletes indokolást tartalmazó-írásbeli kérelem. Szóbeli kérelmeket a kuratórium nem tűz napirendre

v  Endoszkópos asszisztensek,  szellemi, erkölcsi  elismerése

Erkölcsi támogatás az alapítvány által alapított elismerő oklevél formájában történik. Az elismerő oklevél kiadásának kritériumait, a kiadás szabályait, az erre létrehozott Adományozási szabályzat tartalmazza.

v  Tudományos tevékenységek elősegítése, támogatása

Segíti,  anyagilag támogatja a tudományos munka iránt érdeklődő asszisztensek
tudományos tevékenységét, a kuratóriumhoz beadott  benyújtott támogatási kérelem alapján, mely tartalmazza a tudományos tevékenység lényegét , előremutató célját   , szakmai ajánlását. A támogatásról annak mértékéről , módjáról a kuratórium az éves tervezett költségvetési programja alapján kuratóriumi ülés keretei belül dönt .

v  Továbbképzések szervezése

Az alapítvány célja az ország területén dolgozó valamennyi gasztroenterológiai endoszkópos asszisztens szakmai továbbfejlesztésének előmozdítása. Ennek céljára rendezett szakmai konferenciák rendezvények részvételéhez szükséges anyagi erőforrások előterméséhez kíván segítséget nyújtani az alapítvány.

v  Idegen nyelven tanulók támogatása

A támogatás mértéke a jelenlegi állami nyelvvizsgadíj teljes összege, mely a sikeres állami nyelvvizsga díja . A támogatás kritériumai:

·         Rendelkezzen a nyelvvizsgát bizonyító okirattal.

·         Az asszisztensi szekcióban végzett szakmai, tudományos tevékenységgel.

Továbbá a  sikeres nyelvvizsga elősegítése érdekében  igény esetén támogatást nyújtunk egy nyelvvizsga felkészítő tanfolyam vagy  idegen nyelvet oktató   szaktanár óraira . max .30 000 Ft. értékben -  azaz harmincezer forint értékben . Egyszeri alkalommal .

A támogatás kritériuma a fentiek mellett :

·         Szabályos számla a nyelvvizsga felkészítő tanfolyamról ,vagy számla az angol nyelvtanártól max. 30 000 Ft – ról

A  kérelmező köteles valószínűsíteni, az endoszkópos asszisztensek kapcsolatrendszeréhez tartozó hasznosságát (előadások, külföldi kongresszusokon való részvétel, szakmai cikkek, jegyzetek, dolgozatok fordítása, kapcsolattartás a külföldi asszisztensi szervezetekkel). A kérelmező a kuratóriumhoz köteles benyújtani írásban kérelmező levelét, az  igazoló okiratot, (nyelvvizsga bizonyítványt), a nyelvvizsgára befizetett számla másolatát és igény esetén  a felkészítő tanfolyamról vagy angol szaktanártól kapott számlát . Melyek az a alapítvány nevére vannak kitöltve
Rendkívüli eset, ha a nyelvet tanuló kolléganő tanulmányait anyagi okok miatt nem tudja befejezni. Ezen esetben a kérvény mellé részletes indoklást kell benyújtani a kuratóriumhoz. A kuratórium soron kívüli gyűlés keretében méltányossági alapon hozza meg döntését. 
Ezen esetben, ha a kérvényező támogatásban részesül, az alapítványszerződést köt a tanulmányait folytató kolléganővel. A szerződésben rögzítik a támogatás feltételeit, az esetlegesen sikertelen vizsga esetén a támogatás visszafizetésének időpontját. Annak mértékéről , módjáról a kuratórium az éves tervezett költségvetési programja alapján kuratóriumi ülés keretei belül dönt .

v  Bel  és külföldi szakmai konferenciákon való részvételhez anyagi támogatás nyújtása

A kérelemhez csatolni kell:

Meghívólevelet, vagy egyéb igazoló okiratot, számított költségvetést, regisztrációs költségét .

Elnyert utazástámogatás esetén a felsorolt iratokon túl be kell csatolni a felhasznált úti okmányt (vonat, - busz jegy).

A támogatást kérelmezők  által szerzett anyagi támogatást, a célzottan nekik küldött céltámogatást, számla ellenében átutaljuk.

v  Új eljárások megismerésének, elsajátításának támogatása bel és külföldön

A tudomány korszerű színvonalának és az egészségügyi ellátás igényeinek megfelelően új eljárások megismerésének, elsajátításának támogatása .

A kérelemhez csatolni kell:

Meghívólevelet, vagy egyéb igazoló okiratot, az eljárás lényegének és hasznosságának rövid bemutatását, indoklását. Számított költségvetést. 

Elnyert utazástámogatás esetén a felsorolt iratokon túl be kell csatolni a felhasznált úti okmányt (vonat, - busz jegy).

A támogatást kérelmezők  által szerzett anyagi támogatást, a célzottan nekik küldött céltámogatást, számla ellenében átutaljuk.

A támogatást a kuratórium kuratóriumi ülésen vagy rendkívüli kuratóriumi ülésen bírálhatja el.

v  Tankönyv, jegyzet kiadásának támogatása

Szakmai kiadványok szerkesztésének, megjelentetésének, beszerzésének költségei, számla ellenében.

A támogatásról, annak  mértékéről a kuratórium dönt – szükség esetén szakmai szakértők bevonásával – mérlegelve a kiadvány hasznosságát a benyújtott indoklások és szakmai ajánlások alapján 

v  Életmódi és egészségnevelői céllal készített kiadványok támogatása

Tevékenységgel közvetlenül összefüggő szakmai, kommunikációs és marketing kiadványok megjelentetésének, beszerzésének költségei .

A támogatásról, annak  mértékéről a kuratórium dönt – szükség esetén szakmai szakértők bevonásával – mérlegelve a kiadvány hasznosságát a benyújtott indoklások és szakmai ajánlások alapján.

v  Rekreációs és egészségnevelő programok támogatása endoszkópos asszisztenseknek

Asszisztensek egészségének  (szomatikus ,  szellemi , és emocionális)  érdekében különféle programok, (rekreációs, egészségnevelő, sporttevékenység stb….) szervezése, támogatása.

Annak mértékéről , módjáról a kuratórium az éves tervezett költségvetési programja alapján kuratóriumi ülés keretei belül dönt .

v  Lakossági egészségnevelő , prevenciós és  szűrő programok támogatása, előadások szervezése .

Az egészségügyi dolgozók alapvető feladata a szakmai tevékenysége során ( és civilként is ) a folyamatos egészségnevelés. Az alapítvány egyik tevékenysége  a lakosság egészségének megőrzésére  betegség megelőzésére irányul.  . Ehhez kapcsolódó kezdeményezések támogatása civil szervezetekkel való összefogása , vagy az Alapítvány önálló kezdeményezése ezen célból.

Annak mértékéről formájáról az adott lehetőségek alapján a kuratórium az éves tervezett költségvetési programja alapján kuratóriumi ülés keretei belül dönt .

Pályázati kiírás:Az alapítvány pályázatokat írhat ki. A kiírás tartalmazza a pályázat elnyeréséhez szükséges feltételeket. A pályázatokat az alapítványi hírekben, később az www.giaendoscopynurse.hu  honlapján hirdeti meg az alapítvány. A pályázat elbírálása és díjazásának feltételei a pályázati szabályzatban lesz megtalálható.

Jelen szabályzat 2014. 12. 22 - én A kuratórium ülésén lép hatályba . A kuratóriumi tagok egybehangzó jóváhagyása után .