Endoszkópos Asszisztensi Szekció

Múlt-Jelen-Jövő

Prónay Emlékelőadás

Dr. Prónai Gábor (1922-1992)

Prónay Gábor 1946-ban szerzett orvosi diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetemen, majd a Purjesz professzor vezette Belgyógyászati Klinikának lett orvosgyakornoka. Belgyógyászati szakvizsgája után honvédorvos lett és 1953-ban került Miskolcra, az akkori Honvéd Kórház fertőző osztályának élére. Majd visszatért a polgári életbe és 1956-tól a Miskolci Megyei Kórház Belgyógyászati osztályvezető főorvosa volt 1987. decemberi nyugdíjazásáig. Vezérlő elve volt, hogy szüntelenül fejlődni kell, lépést kell tartani az orvostudomány új eredményeivel. Ő maga példát mutatott e tekintetben. Széles nyelvtudása, kitűnő előadókészsége lehetővé tette, hogy külföldi kongresszusokon is ismertethesse tudományos eredményeit. Fő érdeklődési területe a gasztroenterológia volt, de foglalkozott az endokrin és anyagcsere betegségekkel is. Több, mint 100 közleményt írt, több könyvfejezete jelent meg. Tudományos munkásságát kandidátusi fokozattal ismerték el, a medikus oktatásban való részvételéért pedig a Szegedi Orvostudományi Egyetem 1982-ben egyetemi docensi, a Debreceni Orvostudományi Egyetem 1986-ban c egyetemi tanári címmel tüntette ki.

A Magyar Gasztroenterológiai Társaságnak alapító tagja volt, részt vett a vezetőség munkájában, haláláig a társaság tiszteletbeli elnökhelyettese volt. Személye és munkássága összeforrt, a MGT történetének több, mint három évtizedével.

Milyen emberi tulajdonságait ismerhették meg? Ezeket legtalálóbban Nagy György Főorvos Úr – Ünnepi Köszöntő Prónay Gábor 30 éves osztályvezetői főorvosi jubileumán – című írása ecseteli, melyből idézek kettőt:

                 1.: „Amióta ismerjük csúfot űz velünk.” Csúfot űz azzal, hogy nem öregszik, nem fárad, nem fásul, nem lankad. Napi 4-5 óra alvással zsinórban dolgozik. A lépcsőt ma is kettesével szedi, a leglehetetlenebb ebédet is 2 perc alatt bevágja, frizuráját nem változtatja, a Wartburgját sem fékezi. Képes egyszerre több emberrel, több témában kommunikálni, képes egyszerre egy fenékkel több lovat megülni. Mindenütt ott van, ahol elkordul egy gyomor, vagy megszólal egy vastagbél.

                 2.: „Nem elég rugalmas.”: Akárhogy is változik az évtizedek során hazánkban a politikai vagy gazdasági helyzet - miközben az emberek hajladoznak a szélben, s rugalmasan alkalmazkodnak a megváltozott körülményekhez – ő marad rendíthetetlenül, gyógyíthatatlanul optimalista. Hétvégeken, hajnalokon, nem létező szabadidejében otthonában, rendezi anyagát, készíti táblázatait, gyártja előadásait, és még ma is azt hiszi, hogy ezzel egyszer majd viszi valamire.

Dr. Prónay Gábor volt a házigazdája annak az első orvos-asszisztens közös konferenciának 1985-ben Miskolcon, ahol megalakult az Endoszkópos Asszisztensi Szekció. Az ország különböző városaiból 40 asszisztens vett részt a konferencián, ahol 7 tagú vezetőséget választottak, amely később még 2 taggal bővült. Elnök: Husztik Zoltánné, elnökhelyettes: Schatzné Pálfalvi Zsuzsa, Titkár: Kormosné Török Éva. 1985-ben Lakó Klára és Flóriánné Kovács Mária, Wittmann István professzor Úr segítségével 111 munkahelyről 113 asszisztenssel vették fel a kapcsolatot. 1992-ben már 121 munkahely és 269 endoszkópos asszisztens volt a szekció nyilvántartásában.

Az MGT vezetősége és az Endoszkópos Asszisztensi Szekció Vezetősége legfontosabb feladatának a képzést, szakasszisztensi státus létrehozását tűzte ki. 1985. óta folyamatosan szorgalmazták illetékes intézményekben, így a minisztériumban és az Egészségügyi Szakdolgozók Továbbképző Intézetében is. A vezetőség szívós és kitartó munkája meghozta gyümölcsét és 1990-ben a Minisztérium elismerte az „emésztőszervi endoszkópos szakasszisztens” státuszt. Ennek eredményeként az ETI megkezdte a másodfokú szakosító képzést. Az MGT és az ETI meghatározta az endoszkópos asszisztensi munkaköri leírást, a Képzés tematikáját, célját, felvételi és vizsgarendszerét. A képzés tanfolyam formában történt, időtartama 1 tanév (10 hónap). A felkészüléshez jegyzetet Udvardi Pálné kollégánk írt. 1990-ben külön képzés nélkül 50 asszisztens tett szakasszisztensi vizsgát. 1991/1992-es tanévben 23 személy szerzett másodfokú szakképzést.

Továbbképzések

1987-ben először majd minden évben az MGT nagygyűlésének keretében Endoszkópos Asszisztensek Továbbképző Konferenciájára került sor. Az asszisztens kolléganők számot adtak az újabb tapasztalataikról, módszerváltoztatásaikról, valamint felkért szakemberek tartottak előadást fertőtlenítésről, eszközmegóvásról. A Szekciónk vezetése nemzetközi kapcsolatok csíráinak lerakását kezdte meg. 1991-ben Diane Campbell a Gasztroenterológai Endoszkópos Asszisztensek Nemzetközi Szervezetének titkára részt vett Balatonaligán az Asszisztensi Szekció Konferenciáján. 1992-ben Athénban a Gasztroenterológiai Endoszkópos Asszisztensek Nemzetközi Kongresszusán magyar asszisztensek vettek részt, ahol Husztik Zoltánné Elnök Asszony A Magyar Gasztroenterológiai Asszisztensek helyzetéről, képzéséről tartott előadást. 1992-ben Budapesten nemzetközi bemutatón, 1994-ben Miskolcon a Kelet-Európai Workshopon számos magyar endoszkópos asszisztens kolléganő közreműködött.

1992-től 1996-ig többféle szervezeti formában zajlott Szekciónk vezetése. 1996-2006 között elnök: Horváth Imréné. Folytatódott az MGT nagygyűlése keretében az Önálló Endoszkópos Asszisztens Szekció Tudományos Konferenciája 1994-1999 között minden év szeptemberében az őszi továbbképző konferencián 100-150 kolléganő bővítette tudását, ahol neves hazai endoszkópos szakemberek és vezető szakasszisztensek is tartottak előadásokat. Vezetőségi tagjaink évente több alkalommal regionális továbbképzéseket tartottak GE centrumokban, emellett hazai Workshopokon (Endoszkópos Szekció, Colon Szekció rendezvényein) asszisztens kolléganők nagy számban vettek részt.

1996-tól évente autóbuszos út szervezése történt UEGW-re az asszisztensi részvétel elősegítésére. 2000-től a mai napig minden évben 30-40 kolléganő vehetett részt az Olympus Akadémia továbbképzéseken.

Szakképzésünk változáson ment keresztül, 2001-től a tavalyi évig távoktatás formában zajlott. A kolléganők felkészülését „A” Kategóriás Intézményekben tutorok (orvosok és endoszkópos szakasszisztensek) segítették. Az 1990-ben kiadott tananyag bővített változatát 2000-ben Udvardi Pálné, Dr. Tóth Éva és Dr. Farkas Iván készítették el a vizsgázók számára. Vezetőségi tagjaink Kormosné Török Éva és Udvardi Pálné a vizsgabizottság tagjai.

Évente 15-20 asszisztens kolléganő végezte el a szakképzést. 1999-ben Szekciónk megbízásából Horváth Imréné Szekció elnök nyújtotta be törvénymódosítási kérelmünket az Egészségügyi Minisztériumba az endoszkópos asszisztensi tevékenység kiemelten veszélyes munkakörré nyilvánítására.

Magamról. 1996-tól vagyok Szekciónk vezetőségi tagja. 2002-2006-ig Szekciónk titkári tevékenységét láttam el, majd 2006-tól kaptam vezetőségünktől bizalmat az elnöki feladatok ellátására.

Rendezvények:

Változatlanul megrendezésre került minden évben a MGT Nagygyűlése keretében az Önálló Endoszkópos Asszisztensi Szekció Tudományos ülés, melyen általában 15-20 tudományos munka kerül bemutatásra. Konferenciánkon helyet kapnak az endoszkópos dezinficiáló készülékeket és endoszkópos fertőtlenítőket forgalmazó cégek képviselői is. 2004. óta elsőként Győrben, majd 2007-ben Gyulán, 2008-ban Székesfehérvárott került megrendezésre az MGT Endoszkópos Szekció őszi vándorgyűlésén az „Asszisztensek és orvosok” közös fóruma, amit már hagyományként is emlegethetünk. Az egymásra épülő és egymást kiegészítő előadások segítik az orvos-asszisztensi szakmai együttműködés színvonalának fejlődését. Emellett hazai workshopokon az endoszkópos és colon szekció munkabemutatóin számos asszisztens kolléganő segítette az orvos kollégák munkáját. A Handson training-et Magyarországon első ízben a FIGAMU harmadik konferenciáján üdvözölhettük. A résztvevők preparált sertésbelsőségen, úgynevezett Erlangeni modellen gyakorolhatták az endoscopia rejtelmeit, többek között a vérzéscsillapítást, polypectomiát, majd 2008-ban Endoszkópos Szekció ülésen Székesfehérvárott és NOTES Konferenciáin legutóbb az I. Sebészeti Klinikán, ahol vezető asszisztens kolléganők vették ki részüket az orvos kollégáikkal együtt az endoszkópiát tanuló kollégák oktatásában.

2006-tól Kreditpontszerző továbbképzéseket szervezünk Endoszkópos asszisztensek és gasztroenterológiai nővérek számára. Ezeket a rendezvényeinket a szakdolgozók nagyszámú érdeklődése övezi. A legutóbbi 2009. márciusi továbbképzésünkön több, mint 100 kolléganő vett részt. A 2007. év kiemelkedő hazai rendezvénye volt az asszisztensek körében is a Győrben megrendezett B kategóriás Nemzetközi Workshop. A workshop szervező bizottságát Prof. Dr. Rácz István az MGT akkori elnöke vezette. Az ESGENA faculty 5 nemzetközi tagja mellett 6 hazai endoszkópos asszisztens vett részt az endoszkópos beavatkozásokban.

A rendezvényen belül az ESGENA és a Magyar Endoszkópos Asszisztensek közös fórumára is sor került, ahol előadásokat hallhattunk fertőtlenítésekről, sterilizálásról, endoszkópos vizsgálatok gyógyszeres előkészítéséről, valamint a felső gastrointestinalis vérzések endoszkópos kezeléséről. A sikeres rendezvényen 93 hazai asszisztens kolléganő vett részt.


Egyebek

Szekciónk vezetése a továbbképzések szervezése mellett fontos feladatának tekinti, hogy segítséget nyújtson az endoszkópos munkahelyeken a fertőtlenítési protokoll betartásában, az automata endoszkóp dezinficiáló készülékek széles körű elterjedésében, védőfelszerelések fejlesztésében, és az Európai Uniós követelményeknek megfelelő munkahelyi körülmények biztosításában. Végeztem egy felmérést az endoszkópos asszisztensek egészségi állapotáról és munkahelyi körülményeiről. A felmérésben 83 munkahely 283 asszisztens vett részt. A felmérési adatok képet adtak az asszisztensek egészségi állapotáról, az elvégzett munka megoszlásáról, a védőfelszerelések ellátottságáról, a fertőtlenítési és sterilizálási eljárások összetételéről, a járulékok mértékéről és az egyéb juttatásokról.

Az Endoszkópos Asszisztensi Szekció vezetősége az MGT Endoszkópos Szekció vezetőségével együttműködve kidolgozta a gastrointestinalis endoszkópok tisztítási, dezinficiálási irányelveit és módszertanát, mely a Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium által megvitatott és 2003. márciusában elfogadott ajánlás, amit a 2004-ben a Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ által kiadott Epinfo tájékoztatójában is tanulmányozhatunk. 2005-ben készült el egy „fertőtlenítési napló” (kézi fertőtlenítéshez), melyben nyomon tudjuk követni a tisztítási és fertőtlenítési idő betartását, az eszközök sorszámát, valamint, hogy egy-egy beteget melyik eszközzel vizsgáltunk. Ezen kívül a napló tartalmazza a fertőtlenítést végző személy aláírását. Így az országban egységesen használhatjuk betegeink és magunk védelmében. Szekciónk vezetősége elvégezte az ESGE-ESGENA 2006-ban megjelent Útmutató a mikrobiológiai ellenőrzéshez c. kiadvány („Guideline on microbiological surveillance updated 24.02.2006”) fordítását, elemzését. Javaslatainkat, megállapításainkat egyeztetésre továbbítottuk az MGT elnökének.

 

GEA Képzésért Alapítvány 1994-ben alapított. Alapító tagok:

- Husztik Zoltánné – Kecskemét

- Dr. Domján Lajos – Kecskemét

- Elek Imre – Olympus Hungary Kft.

2004-ben az alapítvány átalakuláson ment keresztül, közhasznúvá változott. A kuratórium elnöke Sántha Béláné. Tagok: Dr. Csőszi Tibor, Szendrei Andrásné 2008-ban a kuratórium tagsága Kádár Tamásné és Farkas Éva asszisztens kolléganőkkel bővült.

2006-tól intenzíven támogatják alapítványunkat gyógyszercégek endoszkópokat-, és endoszkóp fertőtlenítőszereket forgalmazó cégek, melyet leginkább nyelvtanfolyamok továbbfejlesztésére, szakképzésre és szociális segélyekre fordítunk. Ezúttal is köszönjük a szponzorok segítségét.

Nemzetközi kapcsolatok

2006. tavaszán Rácz professzor segítségével nemzetközi kapcsolatok felvételét kezdeményeztük, majd 2006 novemberében adtuk be az Európai Gasztroenterológiai Endoszkópos Nursok Szervezetébe (ESGENA) Szekciónk csoportos jelentkezését. Ezáltal az éves tagdíj befizetése ellenében szekciónk tagjainak 10%-a jut hozzá az ESGENA News-hoz az Európai Szervezet hivatalos lapjához. Az éves tagdíjunkat az MGT szponzorálja. Szekciónk vezetősége állandó titkárt választott Regőczi Henriette személyében, aki az ESGENA-val való kapcsolattartást és a nemzetközi levelezéseinket segíti. 2007. decemberében meghívást kaptam az Európai Endoszkópos Nurse-ok Oktatási Bizottságába (Education Work Group of ESGENA), mely meghívás azóta folyamatos.

Részt veszünk az Európai Endoscopos Nurse-ok éves közgyűlésein. Szekciónk immár az európai szervezet tagjaként 1 fő szavazati joggal rendelkezik. A szavazattal szekciónk elnökeként képviselem a magyar asszisztenseket. Az UEGW-n az Európai Endoszkópos Nurse-ok tudományos konferenciáin nemzeti és tudományos poszter prezentációkkal szereplünk. Az ESGENA oktatási munkacsoportja évente kétszer tart munkaértekezletet, egyik ülése a mindenkori UEGW alatti konferencián zajlik, legutóbbi   Bécsben volt, a következő munkaértekezlet 2009. június 19-21 között kerül megrendezésre Amszterdamban. A munkaértekezleten folytattuk a workshopokról szóló kézikönyv kidolgozását, szerkesztését, minden apró részletre kiterjedően, mely elemzi az eszközös – tartozék bemutatók, a dummy – próbababa és az élő bemutatók felkészülésének részleteit, módjait és rendszerét, valamint az oktatási szerkezetet. A handson trainingen az ESGENA faculty tagjaként magyar endoszkópos asszisztens kolléganő is közreműködött.


Jövő

Mi vár ránk a jövőben a hazai szakképzésben? Számos kérdés vetődik fel. Felvettem a kapcsolatot az Egészségügyi Szak és Továbbképző Intézetben Nagyné Bátor Klára tagozatvezetővel, akitől a következő tájékoztatást kaptam.

Modulrendszerű képzés, mely 9 modulból áll és két részre tagolódik.

  1. Akinek még nincs egészségügyi végzettsége. 9 modult kell elvégeznie mely tartalmazza az alapmodulokat, mint a szepszis antiszepszis és egyéb szükséges alaptantárgyakat, magába foglalja a műtéti modulokat és a speciális (endoscopos) modulokat is. E képzés időtartama érettségi után 2 év.
  2. A már meglévő ápolói képzettséggel rendelkezőknek – képzettségtől függően 2- 9 modulig terjedhet a tananyag elvégzése, mely modulokat párhuzamosan is lehet végezni, ez időtartamban fél évtől akár két évig is elhúzódhat.

A modulrendszer alapjai szerkezete már kidolgozásra került, az óraszámok még változtathatóak, az órarend a tananyag az oktatókat és a vizsgáztatókat illetően Szekciónk vezetőségének bevonásával kerül kidolgozásra a nyár folyamán. Az aktív oktatás ősszel indul. A képzésünkről bővebb információt a Közgyűlésen fognak hallani.

A továbbképzések terén bővíteni szeretnénk a jelenlegi továbbképzési rend megtartása mellett a fejlődési lehetőségeket a workshopokon, a hands on trainingeken, az MGT Endoszkópos és Colon Szekció valamint a FIGAMU-val együttműködve. Célunk további szponzorok bevonásával továbbfejleszteni a nyelvtanulási lehetőségeket. A Nemzetközi Kapcsolatokban az ESGENA Konferenciáin a hazai asszisztensek részvételének növelése. A magyar és az európai endoszkópos asszisztensi oktatási rendszer egységesítése az ESGENA Oktatási Bizottságában szerzett tapasztalatok felhasználásával az ETI-vel együtt működve.

Itt mondok köszönetet azon orvoskollégáknak, akik az elmúlt 24 év során eredményeink sikeréhez nagyban hozzájárultak, és fáradtságot nem kímélve küzdöttek velünk Szekciónk felemelkedéséért. Segítették szakképzésünk létrehozását, továbbképzéseinket, nemzetközi kapcsolatok kiépítését és egyéb más tevékenységükkel támogatták és ma is támogatják vezetőségünk munkáját. A Magyar Endoszkópos Asszisztensi Szekció nevében köszönöm munkájukat. A magam nevében külön köszönetet mondok Rácz István professzor Úrnak és Pécsi Gyula főorvos Úrnak, akik személyes támogatásukkal, tanácsaikkal, segítették munkámat.

És nem utolsó sorban természetesen köszönet Szekciónk volt és jelenlegi aktív és nagyon lelkes vezetőségi munkatársaimnak.

2009. június                                                                 Kokas Mariann

                                                                  MGT Endoszkópos Asszisztensi

                                                                           Szekció Elnöke